Päätöksenteko Utajärven seurakunnassa

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Jäsenet siihen valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Tammikuussa 2023 aloittavan kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2026 loppuun saakka. Utajärven seurakunnan kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan suurista linjoista. Se vahvistaa  seurakunnan tuloveroprosentin ja hyväksyy vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmat, talousarvion sekä tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää sekä perustehtävän toteuttamista. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on virkansa puolesta kirkkoherra. Lisäksi siihen kuuluu kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston käsittelyyn menevät asiat.

Kirkkoneuvoston alaisina seurakunnassa toimii 5 toimikuntaa: diakoniatyön, kasvatuksen, lähetystyön, jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunnat sekä kiinteistötoimikunta.

Utajärven seurakunnan strategia 2021-2026

Kirkkovaltuusto on 19.8.2021 hyväksynyt Utajärven seurakunnan strategian 2021-2026.

Strategiaan pääset tutustumaan tästä