Päätöksenteko Utajärven seurakunnassa

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto. Jäsenet siihen valitaan neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Nykyisen valtuuston toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Utajärven seurakunnan kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan suurista linjoista. Se vahvistaa  seurakunnan tuloveroprosentin ja hyväksyy vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelmat, talousarvion sekä tilinpäätöksen.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää sekä perustehtävän toteuttamista. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on virkansa puolesta kirkkoherra. Lisäksi siihen kuuluu kirkkovaltuuston valitsema varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuuston käsittelyyn menevät asiat.

Kirkkoneuvoston alaisina seurakunnassa toimii viisi toimikunta: diakoniatyön, kasvatuksen ja  lähetystyön toimikunnat sekä talous ja kiinteistö toimikunnat.

Utajärven seurakunnan strategia 2016-2020

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt Utajärven seurakunnan strategian 2016 - 2020. Voit tutustua strategiaan  kokonaisuudessaan tästä.