Utajärven seurakunnan toimikunnat

Utajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on 12.12.2018 lakkauttanut johtokunnat (lapsi- ja nuorisotyö, diakoniatyö ja lähetystyö) 1.1.2019 alkaen. Samalla johtokuntien johtosäännöt on kumottu. Hallinnon keventämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi johtokunnat on korvattu toimikunnilla/vastuuryhmillä, jotka kirkkoneuvosto voi asettaa ja joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

Toimikuntien asettamisessa halutaan edesauttaa seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistumiseen ja seurakunnan toiminnan vaikuttamiseen. Toimikuntien tehtävänä on ennen kaikkea suunnitella, ideoida, kehittää ja toteuttaa työalojen toimintaa yhdessä työntekijöiden ja muiden vastuunkantajien kanssa.

Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan 19.1.2023 toimikunnat toimikaudekseen 2023-2024.

Kasvatustyön toimikunta

Kirkkoneuvoston edustajana Tarja Kinnunen sekä muina jäseninä Päivi Hongisto, Jani Ijäs, Kyösti Kuisma, Seppo Moilanen ja Ella Perttunen.

 

Diakoniatyön toimikunta

Kirkkoneuvoston edustajana Pasi Pistemaa sekä muina jäseninä Pirkko Hongisto, Marja Kaiponen, Pirjo Leinonen, Toivo Perttunen ja Pentti Turunen.

 

Lähetystyön toimikunta

Kirkkoneuvoston edustajana Mauno Moilanen sekä muina jäseninä Minna Huuhtanen, Taisto Kokko, Kirsi Kumpulainen, Ahti Moilanen, Timo Pakonen ja Merja Ämmänpää.

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta

Kirkkoneuvoston edustajana Maija Liisa Väänänen sekä muina jäseninä Aino Hartikka, Raimo Honkanen, Sirkka Kangaspuoskari ja Juha Tervo. 

 

Kiinteistötoimikunta

Kirkkoneuvoston edustajana Antti Koistinen sekä muina jäseninä Irja Honkanen, Eeva-Kaisa Karhu, Eero Väisänen, Jenna Väisänen ja Pentti Väänänen.