Utajärven seurakunnan toimikunnat

 

Utajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on 12.12.2018 lakkauttanut johtokunnat (lapsi- ja nuorisotyö, diakoniatyö ja lähetystyö) 1.1.2019 alkaen. Samalla johtokuntien johtosäännöt on kumottu. Hallinnon keventämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi johtokunnat on korvattu toimikunnilla/vastuuryhmillä, jotka kirkkoneuvosto voi kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 9:4) asettaa ja joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

Toimikuntien asettamisessa halutaan edesauttaa seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistumiseen ja seurakunnan toiminnan vaikuttamiseen. Toimikuntien tehtävänä on ennen kaikkea suunnitella, ideoida, kehittää ja toteuttaa työalojen toimintaa yhdessä työntekijöiden ja muiden vastuunkantajien kanssa. Toimikuntien työstenkentelyä ohjaa ohjesääntö.

Kirkkoneuvosto asettaa kokouksessaan 19.1.2023 toimikunnat toimikaudekseen 2023-2024.

 

Kasvatustyön toimikunta

Valitaan 19.1.2023

 

Diakoniatyön toimikunta

Valitaan 19.1.2023 

 

Lähetystyön toimikunta

Valitaan 19.1.2023 

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta

Valitaan 19.1.2023 

 

Kiinteistötoimikunta

Valitaan 19.1.2023