Talviset puut

Varhaiskasvatus ja perhetyö

Jeesus sanoi:"Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." Hän otti lapset syliinsä ja siunasi heitä. (Mark.10:13-16)

Seurakunnan varhaiskasvatus on kaste- ja lähetyskäskyn eteenpäin viemistä ja sitä kautta lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemista kristillisen kasvatusperiaatteen mukaan. Tavoitteena on lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja sosiaalisiin tarpeisiin vastaaminen.
 

          Hanna-papin hartaus