Utajärven seurakunnan työntekijät

Utajärven seurakunta
(työntekijän nimi)
Pappilantie 2
91600 UTAJÄRVI

Työntekijään saat parhaiten yhteyttä hänen omasta puhelinnumerosta tai sähköpostilla. Sähköposti on muodossa etunimi.sukunimi@evl.fivs. Diakonissa
Pappilatie 2
91600 Utajärvi

Diakonissa Rauni Lohilahti virkavapaalla.


Varhaiskasvatuksen työntekijä
Pappilantie 2
91600 Utajärvi