Pia, Mikko, Anna, Iita, Lilja ja Eeli Pyhtilä Tansaniassa
Suomen Lähetysseura (SLS)

Pyhtilät työskentelevät Tansanian evankelisluterilaisen kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtävissä sekä evankeliointityössä. He asuvat Mwanzassa Victoriajärven rannalla. Mikko on koulutukseltaan nuorisotyönohjaaja-lähetyssihteeri ja Pia sosionomi (AMK).

Pia työskentelee ELVD:n lapsityössä kummityön yhdyshenkilönä ja koulukoordinaattorina. Mikko työskentelee ELVD:n lähetys- ja evankeliointityön koordinaattorina. Erityisiä työmuotoja on kaksi: Sinema Leo -elokuva-autotoiminnan koordinointi ja Maswan alueen lähetystyön koordinointi.

Mikko ja Pia Pyhtilä
Mikko ja Pia