YHTEISVASTUUKERÄYS

Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Yhteisvastuukeräys perustettiin 50-luvun vaihteessa auttamaan sodan tuhoista ja katovuosista kärsineitä suomalaisia. Kun suomalaisten hyvinvointi ja sosiaaliturva vahvistui ja tietoisuutemme maailman hädästä samaan aikaan kasvoi, on vuodesta 1963 alkaen Yhteisvastuukeräyksellä tuettu myös kansainvälistä diakoniaa. Kumppanina konkreettisen avun perille viemisessä maailmalle on Kirkon Ulkomaanapu. Lisätietoa keräyksestä  www.yhteisvastuu.fi .

Utajärven seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa:

Nettilahjoitussivulta Yhteisvastuu.fi/utajarvi

Yhteisvastuun pankkitilille käyttäen Utajärven seurakunnan viitettä 303749

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Tai MobilePay lahjoituksena numerolla 13319

Kirkkopalvelujen keräyslupa RA/2020/639.

MobilePay lahjoitus 13319,  valkoinen teksti punaisella pohjalla

Lämpimät kiitokset lahjoittajille, vapaaehtoisille, yhdistyksille, yrityksille ja Utajärven kunnalle sekä kaikille mukana olleille osallistumisesta Yhteisvastuukeräykseen 2020. Keräystuotolla tuetaan vanhemmuutta Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n 2021 alkavalla hankkeella, sekä paikallisseurakunnissa diakonia-avustuksilla ja perheitä tukevalla toiminnalla. Utajärven seurakunnassa mm. aloitettiin uutena toimintana iltaperhekerhot. 

Keräystuotto Utajärvellä oli 5711,59 euroa, joka on 2,48 €/jäsen. Tuotosta 20% jää keräävän seurakunnan diakonian avustus- ja perhetyöhön.  

Lisätietoja keräyksestä www.yhteisvastuu.fi/keräys2020

Ota yhteyttä

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

 

2.2.2020 alkava vuoden 2020 Yhteisvastuukeräys nostaa esiin vanhemmuuden haasteet sekä lasten ja nuorten vahvasti viestittämän tarpeen turvalliseen aikuiseen, jonka kanssa voi jutella asiasta kuin asiasta.

20 % keräysvaroista ohjataan vanhemmuutta tukevaan, vuonna 2021 käynnistyvään hankkeeseen. Siinä keskeisinä toimijoina ovat valtakunnalliset lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen erikoistuneet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.

Hankkeella vahvistetaan vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta kynnyksettömällä tuella ja yhteisellä tekemisellä kotona, koulussa ja harrastustoiminnassa. Hankkeessa levitetään myös muita vanhemmuutta tukevia hyvä käytäntöjä. Erityisenä kohderyhmänä ovat alakouluikäisten lasten perheet.

20 % keräyksen tuotosta käytetään monipuoliseen avustustoimintaan paikallisseurakuntien kautta. Painotuksena on keräysvarojen käyttö teeman mukaisesti vanhemmuuden sekä lapsen ja vanhemman suhteen tukemiseen.

60 % keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Kotimaisen hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda verkostomallista yhteistyötä vanhemmuuden tukemiseksi eri puolilla Suomea ja kaikenkokoisilla paikkakunnilla seurakunnan, kunnan ja järjestöjen kesken. Mukaan verkostoyhteistyöhön on kutsuttu laajasti nuoriso- ja kasvatustyön sekä lastensuojelun toimijoita.

2020 Yhteisvastuu juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.