Katri ja Doward Kilasi Tansaniassa
Suomen Lähetysseura (SLS)

Katri on kieltenopettaja, Doward maantiedon opettaja ja kasvatustieteiden maisteri. Katrin ensimmäinen työkausi 1990-luvun alussa oli suomalaisten lähetystyöntekijöiden lasten opettajana Pohjois-Tansaniassa Moshissa. Kilasit tapasivat toisensa 1990-luvulla Etelä-Tansaniassa Kidugalan luterilaisen seminaarin lukion opettajina. Suomeen he tulivat vuonna 2001. Katri ja Doward olivat 2008-2010 kahden vuoden työkaudella Makumirassa Tansaniassa. Makumira on osa Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Tumaini-yliopistoa. Katrin ja Dowardin tehtävät sijoittuvat Makumiran opettajakoulutukseen. Kilasit palasivat Tansaniaan kesäkuussa 2012.

Tällä hetkellä Katrin vastuualueeseen kuuluu PITA-hanke (Participatory and Integrative Teaching Approach). Pita-hanke on on pohjoistansanialaisen Merun alueen yläkoulun opettajien täydennyskoulutushanke, missä koulutetaan heikosti menestyvien syrjäseutujen yläkoulujen opettajia. PITA-hankkeen päämääränä on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Henkkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien taitoja opillaskeskeiseen pedagogiikkaan, tunnistamaan oppimisvaikeuksia, ympäristökasvatukseen ja hiv- aids- opetukseen. Hankkeessa on mukana 20 Merun maakunnan yläkoulua, joista suurin osa (16) on vuoden 2005 jälkeen perustettuja köyhimpien alueiden heikosti menestyviä valtion kouluja.

Katri Niiranen-Kilasi ja Doward Kilasi
Katri Niiranen-Kilasi ja Doward Kilasi