Katri Niiranen-Kilasi Tansaniassa
Suomen Lähetysseura (SLS)

Katri on kieltenopettaja ja hänen puolisonsa Doward on maantiedon opettaja ja kasvatustieteiden maisteri. Katri ja Doward työskentelevät Tansanian evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämässä Makumiran yliopistossa. 

Katrin ensimmäinen työkausi 1990-luvun alussa oli suomalaisten lähetystyöntekijöiden lasten opettajana Pohjois-Tansaniassa Moshissa. Kilasit tapasivat toisensa 1990-luvulla Etelä-Tansaniassa Kidugalan luterilaisen seminaarin lukion opettajina. Suomeen he tulivat vuonna 2001. Katri ja Doward olivat 2008-2010 kahden vuoden työkaudella Makumirassa Tansaniassa. Makumira on osa Tansanian evankelisluterilaisen kirkon Tumaini-yliopistoa. Katrin ja Dowardin tehtävät sijoittuvat Makumiran opettajakoulutukseen. Kilasit palasivat Tansaniaan kesäkuussa 2012.

Tällä hetkellä Katrin vastuualueeseen kuuluu PITA-hanke (Participatory and Integrative Teaching Approach). Pita-hanke on on pohjoistansanialaisen Merun alueen yläkoulun opettajien täydennyskoulutushanke, missä koulutetaan heikosti menestyvien syrjäseutujen yläkoulujen opettajia. PITA-hankkeen päämääränä on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten koulunkäyntiä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien taitoja oppilaskeskeiseen pedagogiikkaan, tunnistamaan oppimisvaikeuksia, ympäristökasvatukseen ja hiv- aids- opetukseen. Hankkeessa on mukana 20 Merun maakunnan yläkoulua, joista suurin osa (16) on vuoden 2005 jälkeen perustettuja köyhimpien alueiden heikosti menestyviä valtion kouluja.

Katri Niiranen-Kilasi ja Doward Kilasi.
Katri Niiranen-Kilasi ja Doward Kilasi

Katrin kirjeet Tansaniasta

Lähettikirje 08/2023

Lähettikirje 12/2023

 

Suomen Lähetysseuran julkaisuja Tansaniasta https://felm.suomenlahetysseura.fi/avainsana/tansania/