Rippijuhlat ja Konfirmaatio

Rippijuhla on tärkeä juhlapäivä nuoren elämässä. Rippikoulu päättyy ja huipentuu konfirmaatiomessuun, jota on saatu viettää useana vuonna Utajärven kirkon ollessa täynnä juhlavieraita. Rippikoulu antaa oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen. Konfirmaation jälkeen nuori saa käydä itsenäisesti ehtoollisella, voi toimia kummina ja voi asettua ehdokkaaksi seurakunnan luottamustoimiin saavutettuaan äänioikeuden edellytyksenä olevan iän. Rippikoulu ja konfirmaatio ovat nuoren elämässä askel kohti aikuisuutta.

Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen.
1 Tim. 6:12

Konfirmaatiossa kastettua vahvistetaan Jumalan sanalla, seurakunnan esirukouksella ja siunauksella. Kummit ovat juhlassa tärkeässä osassa, sillä he osallistuvat kummilapsensa siunaamiseen. Utajärven seurakunta lähettää kutsun jokaisen rippikoululaisen kummille konfirmaatiomessuun, samalla muistuttaen kummin arvokkaasta tehtävästä.

Konfirmaation jälkeen on tapana viettää rippijuhlaa. Juhlapaikka on tavallisesti koti. Rippikoulun opettajia ja isosia voi halutessaan kutsua rippijuhliin. Utajärvellä opettajilla ja isosilla ei ole ollut tapana kiertää kaikkien konfirmoitujen luona, mutta voivat vierailla vanhempien kutsusta juhlissa.

Konfirmaatio
Konfirmaatio

Rippijuhlia vietetään rippikoulun käyneen ja konfirmoidun nuoren kunniaksi. Nuorelle rippijuhlat ovat tärkeä aikuistumisjuhla.

Rippijuhlien järjestäminen

Nuorta kannattaa juhlia. Yksi etappi monen nuoren elämässä on rippikoulun päättäminen, jonka jälkeen kirkossa järjestetään konfirmaatiojuhla. Lisäksi kotona voidaan järjestää rippijuhlat nuoren toiveiden mukaisesti.

Konfirmaatio tapahtuu jumalanpalveluksessa

Rippikoulu on puolen vuoden mittainen tutustuminen seurakuntaan ja kristilliseen uskoon. Usein rippikoulu käydään sinä vuonna, kun nuori täyttää 15 vuotta. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.

Rippikoulu edeltää rippijuhlia