Lähetystyötä ja kansainvälistä apua

Kirkolle keskeistä on sanoma kaikki rajat ylittävästä Jumalan armosta ja rakkaudesta. Kirkko on olemassa todistaakseen tästä. Siksi se kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seurakunta on tässä keskeinen toimija omalla alueellaan. Kirkon järjestöjen avulla seurakunnat pyrkivät tekemään tästä totta kaikilla mantereilla. 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii lähetystyön, kehitysyhteistyön ja katastrofiavun kautta yli 60 maassa, kuudessa maanosassa. Työtä kirkossa koordinoi Kirkon lähetystyön keskus. Työstä ulkomailla vastaavat kirkon kanssa sopimuksen tehneet järjestöt:

Seurakuntien ja järjestöjen kautta sinäkin voit olla mukana rakentamassa tätä yhteistä maailmaamme.

Seurakunnan lähettämiä työntekijöitä kutsutaan nimikkoläheteiksi. Seurakunta solmii silloin lähetysjärjestön kanssa sopimuksen, jolla järjestön lähetystyöntekijän työn tukemiseen osoitetaan vuosittainen summa seurakunnan talousarviomäärärahasta. Talousarviotuen lisäksi nimikkolähettien ja -kohteiden sekä muiden lähetysjärjestöjen tueksi kertyy vuosittain myös seurakuntalaisten lahjoituksia, kolehteja ja myyjäistuloja.