Utajärven seurakunnan nimikkolähetit

Seurakunnan lähettämiä työntekijöitä kutsutaan nimikkoläheteiksi. Nimikkolähetin työn palkkaamiseen osoitetaan vuosittain tietty summa suoraan talousarviomäärärahoista. Vuosittain talousarvioon on varattu 9750 euroa nimikkosopimuksiin ja lähetysjärjestöjen työn tukemiseen. Lisäksi nimikkolähettien ja -kohteiden sekä muiden lähetysjärjestöjen ja -kohteiden tueksi kertyy vuosittain myös paljon vapaaehtoisvaroja, esim. myyjäistuloja ja lahjoituksi