Kirkkomusiikki

Kirkkomusiikki on "soivaa sanaa" ja siten läsnä oleellisena osana jumalanpalveluksissa, muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa.

Musiikkityö on yksi seurakunnan työaloista, joka toimii yhteistyössä seurakunnan muiden työalojen kanssa. Seurakunnan kanttorin tehtävänä on vastata jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin lisäksi mm. musiikkikasvatuksesta, musiikkitilaisuuksien ja konserttien järjestämisestä sekä kuorotyöstä.

Kastejuhlan, avioliittoon vihkimisen sekä siunaustilaisuuden musiikkivalinnoissa on otettava huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne, jotta musiikki tukee sitä parhaalla mahdollisella tavalla.