Uutislistaukseen

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA HAKEE OSA-AIKAISTA TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

Utajärven seurakunnassa on haettavana talouspäällikön osa-aikainen virka 1.1.2022 alkaen viikkotyöajan ollessa 24 tuntia viikossa. Virkaan valittava henkilö palkataan jo ennen viran täyttämistä perehtymään talouspäällikön tehtäviin 15.11.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Talouspäällikön viran kelpoisuusehtona on vähintään taloushallinnon tradenomin tutkinto tai aiemman opistoasteen kaupallinen tutkinto tai muu virkaan soveltuva tutkinto (AMK). Riittävä perehtyneisyys seurakunnan sekä julkisyhteisön talouteen ja hallintoon katsotaan eduksi. Virkaan valitun tulee olla konfirmoitu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän J10 mukainen (2695,44 - 3729,79). Lopullinen palkka määräytyy valitun henkilön kokemuksen ja osaamisen perusteella.

Talouspäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakunnan taloutta sekä toimia työsuojelupäällikkönä. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu, talousarvion toteutumisen seuranta ja valvonta, kirjanpidollisia tehtäviä, kokousten valmistelu-, esittely- ja toimeenpanotehtävät sekä vastuu hautatoimesta, kiinteistöistä ja tietohallinnosta. Työhön kuuluu myös esimiestehtäviä ja henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen.

Hakemukset osoitetaan Utajärven seurakunnan kirkkoneuvostolle sähköpostitse osoitteeseen heikki.nissinen@evl.fi ma 4.10.2021 klo 16 mennessä. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun pe iltana 8.10.2021.

Lisätietoja antavat talouspäällikkö Marika Tauriainen puh. 044 799 7091 (ke-pe) ja kirkkoherra Heikki Nissinen, puh. 040 544 5132.

18.9.2021 10.04