Uutislistaukseen

Tiedote Utajärven seurakunnalle myönnetystä korona-avustuksesta

Kirkon keskusrahasto on myöntänyt Utajärven seurakunnalle 2148 euroa ns. ”korona-avustusta” opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamastaan valtionavustuksesta. Avustus on myönnetty alueen väkilukuun perustuen. Avustuksen käyttötarkoituksena on tukea seurakuntien diakoniatyötä kompensoimalla koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja ylläpitää näin seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä. Yleisellä tasolla ennakoidaan muun muassa lapsiperheköyhyyden, päihdeongelmien, lähisuhdeväkivallan ja mielenterveysongelmien kasvua. Ihmisten avun ja tuen tarve on kasvanut ja on odotettavissa, että paineet taloudelliselle avustamiselle tulevat vielä osin viiveellä. Seurakunta pyrkii tavoittamaan ja auttamaan haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä ja löytämään ratkaisuja, joilla apua voidaan välittää.

Keskeisimpänä kriteerinä erityisavustuksen käytössä on, miten se auttaa vaikeimmassa asemassa olevia. Avustuksella voi tehdä uusia diakoniatyön avauksia tai sen voi käyttää diakoniatyössä vakiintuneisiin, hyviksi havaittuihin toimiin. Avustuksen käyttöaika on 16.3.2020 – 30.6.2021.  Seurakuntien on annettava selvitys avustuksen käytöstä Kirkon keskusrahastolle 1.9.2021 mennessä. 

Utajärven seurakunnassa avustukset kohdennetaan normaalin diakonian avustuskäytännön mukaisesti sekä ruoka-apuun. Diakonia-avustus on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi yllättävässä taloudellisessa kriisissä, vaikeassa elämäntilanteessa tai taloudenhallinnan vaikeuksissa. Ennen avustuspäätöstä selvitetään asiakkaan toimeentulotuen mahdollisuus ja ohjataan lakisääteisten etuuksien hakemisessa. Erityisavustusta voi hakea esimerkiksi koronasta johtuvaan lomautukseen, pienyrittäjän toimeentulon vaikeutumiseen tai opiskelijoiden ja etäkoululaisten perheiden kasvaneisiin kuluihin.

Lisätietoja avustuksesta ja hakemisesta diakonissalta p. 040 5445206 tai heidi.laitinen@evl.fi.

24.3.2021 15.43