Uutislistaukseen

Oulun hiippakunnan koronavirustilanteeseen liittyvä ohjeistus

Valtioneuvosto on käsitellyt koronavirustilannetta ja tehnyt asiaan liittyviä päätöksiä. Valtioneuvoston ohje löytyy täältä.

Valtioneuvoston päätösten johdosta kirkkohallitus on antanut oman ohjeen. Kirkkohallituksen ohje löytyy täältä.  

Edellä olevien ohjeistusten pohjalta Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antaa seuraavan soveltamisohjeen seurakunnille noudatettavaksi toukokuun loppuun asti.

Seurakuntien tulee varautua hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä (jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset) kaikissa olosuhteissa. Tuomiokapituli kehottaa käyttämään paikallista harkintaa ei-välttämättömien seurakunnan kokoontumisten järjestämisessä.

 

1) Jumalanpalvelukset järjestetään jatkossakin, mutta niissä tulee minimoida mahdolliset tartuntariskit. Ehtoollisjumalanpalvelusten muuttamista sanajumalanpalveluksiksi on tarpeen mukaan syytä harkita.

2) Kirkollisten toimitusten toteutuminen turvataan. Riskiarvion pohjalta voidaan harkita esimerkiksi toimitusten siirtämistä, vierasmäärän rajoittamista yhdessä omaisten kanssa tai muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.  

3) Valtioneuvosto on pyytänyt kiinnittämään erityistä huomiota riskiryhmien, kuten vanhusten ja sairaiden suojelemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi laitoshartauksista on pääsääntöisesti syytä väliaikaisesti luopua. Kuitenkin on tärkeää säilyttää valmius ja mahdollisuus yksityisehtoollisiin.

4) Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet peruutetaan. Muiden seurakunta- ja harrastetilaisuuksien perumisessa käytetään paikallista harkintaa.

5) Koronavirukseen liittyvät tilanteet ja niistä viestiminen ovat kriisiviestintää, josta vastaa seurakunnassa kirkkoherra.

6) Etätyötä tulee suosia, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Työntekijän on sovittava asiasta   seurakunnassa esimiesten kanssa.

7) Muista kuin välttämättömistä työmatkoista on syytä luopua.

8) Muista kuin välttämättömistä työyhteisön sisäisistä kokouksista tulee väliaikaisesti luopua. Työyhteisön yhteydenpidossa hyödynnetään mahdollisimman paljon etäkokouksia ja sähköisiä työvälineitä.

9) Työntekijöiden tulee varautua siihen, että työtehtävät määritellään hetkellisesti uudelleen ja resurssit suunnataan seurakunnan esimiesten ohjeiden mukaisesti seurakuntalaisia palvelevaan työhön.

13.3.2020 19.34