HAETTAVANA NUORISOTYÖNOHJAAJAN TEHTÄVÄ

Utajärven seurakunnassa on haettavana osa-aikainen (50 %) ja määräaikainen nuorisotyönohjaajan tehtävä ajalle 22.7.- 31.12.2019.

Työtehtäviin kuuluu varhaisnuoriso- ja nuorisotyö sekä rippikoulutyö. Työntekijän tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Koulutusvaatimuksena on kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto tai sellainen ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto, joka antaa kelpoisuuden Suomen ev.lut. kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Ennen tehtävän vastaanottamista tulee esittää rikosrekisteriote (RRL 6 §).

Koska naapuriseurakunnassa Vaalassakin on vuoden loppuun mennessä vapautumassa nuorisotyönohjaajan virka, suunnitteilla on, että Utajärven ja Vaalan seurakunnilla on yhteinen kokoaikainen nuorisotyönohjaaja 1.1.2020 alkaen.

Hakemukset toimitetaan Utajärven seurakunnan kirkkoneuvostolle 31.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Pappilantie 2, 91600 Utajärvi tai sähköpostitse osoitteella heikki.nissinen@evl.fi

Hakemuksia ei palauteta.

Mahdollinen hakijoiden haastattelu tapahtuu Utajärven seurakuntatalolla 3.6.2019 klo 17 alkaen.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Heikki Nissinen 040 5445 132

Henkilörekistereiden ylläpito

22.5.2018 14.33

Utajärven seurakunnan kirkonkirja
Utajärven seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.
Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä sekä henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet ovat saatavilla Utaärven seurakunnassa.

 

« Uutislistaukseen