Uutislistaukseen

TUOMIOKAPITULI PUOLTAA SEURAKUNTAJAON MUUTOSTA JA ESITTÄÄ YHTEISEKSI NIMEKSI MUHOKSEN SEURAKUNTA

Kuva kolmesta kirkosta (3).png

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan 30.5.2024 päättänyt esittää kirkkohallitukselle Muhoksen, Utajärven ja Vaalan seurakuntien esittämän seurakuntajaon muutoksen hyväksymistä. Sen mukaisesti Utajärven ja Vaalan seurakunnat lakkautetaan 31.12.2024 ja ne liitetään Muhoksen seurakuntaan 1.1.2025 alkaen. Samalla tuomiokapituli on esittänyt kirkkohallitukselle, että se hyväksyy seurakuntien pyynnön olla järjestämättä ylimääräisiä seurakuntavaaleja.

Laajenevan seurakunnan nimeksi tuomiokapituli on esittänyt Muhoksen seurakuntaa. Tuomiokapituli on pyytänyt Kotimaisten kielten keskuksen lausuntoa nimivaihtoehdoista Muhoksen seurakunta ja Oulujokilaakson seurakunta. Koska nimi Oulujokilaakso viittaa laajemmalle kuin Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien muodostama alue, Kotimaisten kielten keskus on suosittanut nimeä Muhoksen seurakunta.

Lopullisen päätöksen seurakuntajaon muutoksesta sekä laajenevan seurakunnan nimestä tekee kirkkohallitus viimeistään alkusyksystä. Pyydämme tälle yhteiselle asialle hyvän Jumalan siunausta ja varjelusta.

"Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo." (Ps. 127:1)

7.6.2024 10.06