Uutislistaukseen

TARJOUSPYYNTÖ HAUDANKAIVUUSEEN LIITTYVISTÄ TEHTÄVISTÄ 1.1.2023 ALKAEN

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA                                                   TARJOUSPYYNTÖ

Pappilantie 2

91600 UTAJÄRVI                                                                     11.11.2022

                                                        

Utajärven seurakunta pyytää tarjouksia haudankaivuuseen liittyvistä tehtävistä kaikilla seurakunnan hautausmailla 1.1.2023 alkaen

 

Seurakunnalla on viisi käytössä olevaa hautausmaata, jotka sijaitsevat kirkonkylällä (kaksi erillistä aluetta), Sotkankylällä, Sanginkylällä, Juorkunassa sekä Niskankylällä.

Hautaukseen käytettävän kaivinkoneen on oltava tehtävään soveltuva pienkaivuri. Seurakunta antaa urakoitsijan käyttöön hautauksessa tarvittavat tarvikkeet, kuten roudansulattajat, kulkusillat, sortumasuojat, suojakuvun ym. Muut hautojen kaivamiseen ja peittämiseen tarvittavat välineet hankkii urakoitsija.

Työhön sisältyy hautojen kaivaminen, peittäminen sekä jälkien siivous. Hautauksia on keskimäärin 65-75 vuodessa, joista arkkuhautauksia 45-50. Tarjouspyyntö koskee sekä arkku- että uurnahautauksia. Arkkuhaudan mitat ovat 210 x 80 x 150 cm. Uurnahaudan syvyys on 0,80 m ja halkaisija n. 0,35 m.

 

Pääsääntöisesti hautaamiset sijoittuvat perjantaille ja lauantaille. Hautasijan määrittäminen ja merkitseminen tapahtuu paikan päällä hautausmaalla seurakuntamestarin tai kunkin hautausmaan vastuuhenkilön toimesta. Urakoitsija saa tiedon hautauksen ajankohdasta hyvissä ajoin.

 

Kaikessa työnteossa on otettava huomioon, että työ tapahtuu hautausmaalle kuuluvalla arvokkuudella. Muistomerkkejä on käsiteltävä varovasti. Mikäli vaurioita tapahtuu, niistä on ilmoitettava välittömästi joko seurakuntamestarille tai talouspäällikölle. Urakoitsija on vastuussa ja korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista.

Urakoitsijalle kuuluvat tehtävät:

  • muistomerkin sekä reunakivien siirtäminen tarvittaessa ja paikoilleen laittaminen
  • haudan kaivaminen seurakunnan osoittamaan paikkaan
  • hautausvarusteiden, kuten kulkusiltojen ja hautakuvun asentaminen
  • haudan tarkistaminen / viimeistely ennen hautausta vyörymän varalta

(viimeistelyn yhteydessä haudan pohja tasataan)

  • haudan peittäminen pääsääntöisesti hautauspäivänä sekä peittämisen jälkityöt, kuten kukkalaitteiden asetteleminen ja alueen siistiminen
  • täytön yhteydessä haudan tiivistäminen
  • koneen mahdollisesti jättämien painaumien yms. korjaaminen ja siistiminen

Urakoitsijan on käytettävä työssään huolellisuutta ja vältettävä aiheuttamasta vahinkoa viereisille haudoille. Kaivuumaiden alla on käytettävä esim. vahvaa pressua. Hautoja kaivettaessa työt on tehtävä siten, että hautaussaatolle järjestetään mahdollisimman joustava ja hyvä kulkuyhteys haudalle. Täytettäessä hautaa on erityisesti alkuvaiheessa varottava pudottelemasta kiviä arkun päälle.

 

Urakoitsija ei peri hautapaikan haltijalta maksuja. 

Tarjouksesta on käytävä ilmi käytettävän kaivinkoneen sekä mahdollisten oheislaitteiden merkki, vuosimalli ja mitat. Tällä haetaan lähinnä koneen ominaisuuksia, tehokkuutta ja soveltuvuutta haudankaivuutyöhön.

 

Tarjoajan on ilmoitettava seuraavat arvonlisäverolliset yksikköhinnat:

 1. Arkkuhaudan kaivaminen, peittäminen sekä jälkisiivous (hintaan laskettava mukaan tarvittavien varusteiden asennus, talviajan roudansulattajan asennus, lumityöt, varusteiden poiskerääminen sekä matkakustannukset)
 2. Uurnahaudan kaivaminen, peittäminen sekä jälkisiivous
 3. Hautamuistomerkin ja reunakivien siirtäminen ja takaisin asentaminen
 4. Tuntihinta mahdollisille lisätöille

Yksikköhinnan on oltava aina sama riippumatta haudan sijainnista tai vallitsevista olosuhteista.

Tarjoukseen on liitettävä:

 • todistus eläkemaksujen suorittamisesta
 • verovelkatodistus
 • ennakkoperintärekisteriote
 • todistus toiminnan vastuuvakuutuksista

 

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

        Vertailuperusteet: 1. Hinta                                60 %

                                          2. Soveltuva kalusto          40 %  

 

Seurakunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

 

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään torstaina 24.11.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Utajärven seurakunta, kirkkoneuvosto, Pappilantie 2, 91600 Utajärvi tai sähköpostilla kaisu.backman@evl.fi.

Lisätietoja: seurakuntamestari Antti Nissinen p. 040 585 3874 tai

talouspäällikkö Kaisu Bäckman p. 044 799 7091

 

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA

Kaisu Bäckman talouspäällikkö

 

Tarjouspyyntö pdf-muodossa tästä

16.11.2022 08.24