Uutislistaukseen

UTAJÄRVEN SEURAKUNNAN KIRKOLLISVERO LASKEE VUODEN VAIHTEESSA

Talvinen kirkko 5.12.2021.jpg

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 3.11. kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti, että Utajärven seurakunnan vuoden 2023 tuloveroprosentti on 1,85. Tällä hetkellä tuloveroprosentti on 1,95.

Kirkkovaltuuston päätöksen taustalla on verotulouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaisesti kirkkohallitus on antanut seurakunnille suosituksen veroprosentin tarkistamiseksi. Utajärven seurakunta arvioi, että kirkollisveron maksajien verotaakka kasvaisi, mikäli veroprosentti pidettäisiin ennallaan.

Jotta tuleva verotulouudistus olisi Utajärven seurakuntaan kuuluville suhteellisen neutraali ja samalla kuitenkin otettaisiin huomioon seurakunnan taloudelliset haasteet ja valmisteilla oleva tapulin korjaus, Utajärven seurakunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi on nyt päätetty 1,85.

Sydämellinen kiitos kaikille teille, jotka olette olleet valmiita kantamaan yhdessä vastuuta kotiseurakuntamme toiminnasta. Taivaan Isä palveluksenne siunatkoon.

7.11.2022 18.38