Uutiset

Tältä sivulta löydät uutisia seurakunnan ajankohtaisista asioista.

Kuulutus Utajärven seurakunnan ennakkoäänestyksestä

30.10.2018 10.00

#minunkirkkoni Minun kirkkoni

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.-10.11.2018 joka päivä Utajärven seurakuntatalolla, Pappilantie 2, kello 9-18 sekä lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Utajärven kirjasto, Anttilantie 13, 6.11.2018 klo 12-16 sekä 8.11.2018 klo 13-18

Suvituulen palvelukeskus, Ahmatie 13, 6.11.2018 klo 13-14.30

Naaman kylätalo, Naamantie 122, 7.11.2018 klo 9-10.30

Utajärven koulu, Laitilantie 8, 7.11.2018 klo 12-13.30

Ahmaksen kylätalo Katajisto, Ahmasjärventie 2, 8.11.2018

klo 12-14

K-Market Meirami, Vanhatie 52, 9.11.2018 klo 14-18

Sale Utajärvi, Laitilantie 10, 9.11.2018 klo 14-18

Särkijärven kylätalo Rauhala, Kurimontie 1, 10.11.2018

klo 9-10.30

Juorkunan kylätalo Havula, Puolangantie 366, 10.11.2018

klo 11-12.30

Sanginkylän koulu, Puutturintie 5, 10.11.2018 klo 13-14.30

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista.

Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 0400 322252.

Utajärvellä 17.9.2018

Utajärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Helka Mikkonen

 

 

« Uutislistaukseen