Uutislistaukseen

HAETAAN KASVATUKSEN TYÖNTEKIJÄÄ

Tehtävän hoitaminen edellyttää itsenäistä työotetta ja oma-aloitteisuutta. Kykyä ja innokkuutta toimia nuorten parissa ja tehdä yhteistyötä koulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Työ sisältää ilta- ja viikonlopputöitä sekä leirityötä.

Utajärven seurakunta on pieni n. 2000 jäsenen seurakunta, jonka nuoriso- ja isoskoulutustyö on vireää ja aktiivista.

Tehtävään valitun koulutusvaatimusta sovelletaan seuraavien tutkintojen kelpoisuusvaatimuksien pohjalta:
- sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK)
- humanistisen alan ammattikorkeakoulu-tutkinto (yhteisöpedagogi AMK)
- sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)
Joihin sisältyy diakonian ja/tai kirkon nuorisotyönohjaajan pätevyys tai aikaisempi piispainkokouksen hyväksymä koulutus. Sijaisuuteen voidaan valita työntekijä, joka ei täytä kaikkia pätevyysvaatimuksia.

Valitun tulee olla konfirmoitu ja suomen ev.lut. kirkon jäsen.

Palkkaus on KirVESTES:n vaativuusryhmän 502 (2598,45 € / kk) mukainen riippuen koulutusasteesta.

Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika.

Hakemukset sähköpostitse utajarvenseurakunta@evl.fi 26.9. klo 15 mennessä.

Lisätietoja vs. kirkkoherra Päivi Ollikainen p. 0505247208 

5.9.2023 11.44