Clapperton Mayuni

Suomen Pipliaseuran edustaja

Clapperton Mayuni toimii Malawin Pipliaseuran pääsihteerinä. Hän vierailee Suomessa 29.8.-10.9.2018 Suomen Pipliaseuran kutsumana.

Mayuni aloitti työnsä Malawin Pipliaseurassa vuonna 1986 ensin talousjohtajana ja vuodesta 2005 alkaen hän on toiminut seuran pääsihteerinä.

Työni Pipliaseuran pääsihteerinä merkitsee paljoa matkustamista eri puolilla maatamme tapaamassa kirkkojen johtajia ja yhteistyön tekemistä kaikkien kirkkokuntien kanssa. Minulla on kaupallinen koulutus, mutta olen saanut työurallani kehittyä edistämään Raamatun tunnettavuutta ja käyttöä kotimaassani. Teen työtä, jota rakastan.

Clapperton Mayuni kertoo. Malawin Pipliaseurassa on 27 työntekijää. Seuralla on Raamattumyymälät kolmessa suurimmassa kaupungissa. Seura toimittaa vuosittain keskimäärin 115 000 Raamattua kirkoille ja yksityisille ihmisille.

 

Clapperton Mayuni
Clapperton Mayuni. Kuva: Suomen Pipliaseura.

Malawin Pipiliaseura

Malawin Pipliaseura kääntää, julkaisee, myy ja markkinoi Raamattua Malawissa. Pipliaseura on vastannut Raamatun kääntämisestä seitsemälle paikalliselle kielelle ja parhaillaan käännöstyö on käynnissä kahdelle kielelle (lomwen- ja lambiankielinen Vanha testamentti). Raamattujen painaminen tapahtuu ulkomailla, koska malawilaisissa kirjapainoissa ei pystytä toistaiseksi käyttämään ohutta raamattupaperia.

Lukutaito-ohjelma

Malawin 19,2 miljoonaisesta väestöstä 62 prosenttia on lukutaitoisia, mutta lukutaitoisuus vaihtelee osin suurestikin riippuen alueesta ja kieliryhmästä, naisista tai miehistä. Naisten lukutaitoisuus on keskimäärin 55 prosentin luokkaa. Koska lukutaidottomuus on suuri haaste, Malawin Pipliaseura on aloittanut naisten lukutaitohankkeen jaon kielellä. Yli 52 prosenttia jaonaisista on lukutaidottomia. Myöhemmin lukutaito-ohjelmaa laajennetaan kolmelle muulle vähemmistökielelle.

Lukutaidottomuuden yleisyydestä johtuen Malawin Pipliaseura valmistaa raamattuäänitteitä paikallisille kielille. Uusi testamentti on julkaistu äänitteenä seitsemälle kielelle. Yksityisten kuuntelijoiden lisäksi äänitteitä käytetään seurakuntien ”Usko tulee kuulemisesta”-ryhmissä sekä radioasemat välittävät raamatunluentaa.

Suomen Pipliaseura on yhteistyökumppanina naisten lukutaito-ohjelmassa sekä samoin oli yli kuuden vuoden ajan kumppanina ”Laupias samarialainen” hiv-ohjelmassa. Jälkimmäisessä tavoitteena oli vaikuttaa asenteisiin hivin ja aidsin kanssa elävien syrjinnän poistamiseksi sekä oikean tiedon levittämiseksi.

Malawin Pipliaseuran muita hankkeita ovat lasten ja nuorten tavoittaminen yhteistyössä paikallisten kirkkojen kanssa. Pipliaseura toimittaa niille mm. lasten raamattumateriaaleja.