Diakonia kuuluu kaikille

Kirkon auttamistyö ja -vapaaehtoistoiminta perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäisiä tulee auttaa. Vapaaehtoistyö rikastuttaa seurakuntatyötä ja tarjoaa mahdollisuuden toimia sopivissa tehtävissä yhteisöllisessä toimintaympäristössä. Yhteisöllisyydessä lähimmäisenrakkaus saa konkreettisia toteutumispaikkoja ja siihen kutsutaan jokaista.

Vapaaehtoistoiminnan myötä seurakunta on yhteisö, jota jokainen on rakentamassa ja josta jokainen on kantamassa vastuuta omien taitojensa ja voimiensa rajoissa hyväksyttynä ja tarpeellisena.

Maria Karjalainen
Maria Karjalainen, Kuva: Philippe Gueissaz