Satu ja Jorma Arkkila Keniassa
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)

Arkkilat aloittivat työn Keniassa elokuussa 2013. Jorma on saanut Keniassa vastuualueekseen samburu-heimon parissa tehtävän työn. Tavoitteena on evankelioivien tapahtumien järjestäminen ja pastoreiden kouluttaminen Samburuun.

Satu toimii Credo-ohjelman yhteyshenkilönä Suomeen. Credo-ohjelma pyrkii ennaltaehkäisemään tyttöjen ympärileikkauksia ja lapsinaittamista, antamalla tytöille mahdollisuuden koulunkäyntiin. Ohjelmassa työskentelee paikallinen diakonissa Susan Kirionki.

Arkkilat tekevät Keniasta käsin työtä myös Sambiassa. He vierailaivat Sambiassa kaksi kertaa vuodessa. Sambiassa tuetaan erityisesti evankeliointityötä sekä jatketaan orpo- ja kummiohjelman piirissä olevien lasten tukemista. Turvakodin koululla opiskelee parikymmentä ala-aste ikäistä lasta, jossa Sley tukee orpolasten koulunkäyntiä.

Satu ja Jorma Arkkila.
Satu ja Jorma Arkkila

Lähettikirje 3/2022