Utajärven seurakunnan toimikunnat

 

Utajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on 12.12.2018 lakkauttanut johtokunnat (lapsi- ja nuorisotyö, diakoniatyö ja lähetystyö) 1.1.2019 alkaen. Samalla johtokuntien johtosäännöt on kumottu. Hallinnon keventämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi johtokunnat on päätetty korvata toimikunnilla/vastuuryhmillä, jotka kirkkoneuvosto voi kirkkojärjestyksen mukaan (KJ 9:4) asettaa ja joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Toimikunnassa käsiteltävä asia ja päätös voidaan siirtää kirkkoneuvoston ratkaistavaksi.

Toimikuntien asettamisessa halutaan edesauttaa seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistumiseen ja seurakunnan toiminnan vaikuttamiseen. Toimikuntien tehtävänä on ennen kaikkea suunnitella, ideoida, kehittää ja toteuttaa työalojen toimintaa yhdessä työntekijöiden ja muiden vastuunkantajien kanssa. Toimikuntien työstenkentelyä ohjaa ohjesääntö.

Kirkkoneuvosto on asettanut kokouksessaan 23.1.2019 toimikunnat toimikaudekseen 2019-2020.

 

Kasvatustyön toimikunta

Puheenjohtaja: Tarja Kinnunen. Kirkkoneuvoston edustaja: Mikko Juntunen. Muut jäsenet: Päivi Hongisto, Marjo Niskakangas ja Tero Pinoniemi.

 

Diakoniatyön toimikunta

Puheenjohtaja: Pasi Pistemaa. Kirkkoneuvoston edustaja: Pirkko Hongisto. Muut jäsenet: Marja Kaiponen, Maarit Kemilä, Pirjo Leinonen, Mauno Moilanen ja Pentti Turunen.

 

Lähetystyön toimikunta

Puheenjohtaja: Taisto Kokko. Kirkkoneuvoston edustaja: Tuovi Sipola. Muut jäsenet: Kirsi Kumpulainen, Ahti Moilanen, Timo Pakonen ja Sisko Seppänen.

 

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta

Kirkkoneuvoston edustaja Asko Merilä sekä muut jäsenet Satu Grip, Raimo Honkanen, Eeva Salminen ja Maija-Liisa Väänänen.

 

Taloustoimikunta

Puheenjohtaja: Jouni Huusko. Kirkkoneuvoston edustaja; Anja Pinoniemi. Muut jäsenet: Kaarina Daavittila, Asko Merilä ja Mauno Moilanen.

 

Kiinteistötoimikunta

Puheenjohtaja: Pentti Väänänen. Kirkkoneuvoston edustaja:  Hanna Vääräniemi. Muut jäsenet Hanna Itälahti, Antti Koistinen ja Jari Leinonen.