Perustiedot - Kirkolliset ilmoitukset - Työalat - Työntekijät - Yhteydenotto - Linkit - Vapaaehtoiseksi


Esirukouspyyntö

Ajankohtaista Utajärven seurakunnassa


Laskiaissunnuntai (Esto mihi) 7.2.2016

(07.02.2016)
  JUMALAN RAKKAUDEN UHRITIE

  Sunnuntain suomenkielinen nimi tulee paastoon laskeutumisesta. Pian alkaa yksinkertaisten elämäntapojen, itsekieltäymyksen aika. Sunnuntain latinankielinen nimi esto mihi (= ole minulle) on puolestaan saatu päivän vanhan antifonin alkusanoista (Ps. 31: 3).

  Jeesuksen julkinen toiminta saavuttaa käännekohtansa. Vaellus Jerusalemiin, kohti kärsimystä ja kuolemaa, alkaa. Mutta juuri tällä tiellä Ihmisen Poika kirkastetaan. Jumalallinen rakkaus voittaa antaessaan itsensä alttiiksi kuolemaan asti. Tarvitsemme silmiemme avautumista, jotta näkisimme, miten Jeesus kärsii meidän puolestamme ja koko maailman puolesta. Vapahtaja kysyy myös meiltä itsemme alttiiksi antamista Jeesuksen seuraamisessa. (Kirkkokäsikirjasta)

  Messu kirkossa klo 10. Vietämme samalla Yhteisvastuukeräyksen avausta ja rippikoulusunnuntaita. Messun jälkeen Yhteisvastuulounas srk-talolla sekä tietoa tämän vuoden keräyksestä. Rippikoululaiset suorittavat listakeräystä kirkonkylän alueella iltapäivällä.

SANGINKYLÄN HAUTAUSMAAN TALKOOLAISET UTAJÄRVEN SEURAKUNNAN VUODEN VAPAAEHTOISIA

(02.02.2016)
  Sanginkylän hautausmaan talkooporukassa ovat olleet mm. Laina ja Heikki Karhu, Enni ja Pekka Suorsa, Mirja ja Aarne Suorsa, Markku Suorsa sekä ryhmän vastuuhenkilö Anja Vitikka. Heidän lisäkseen talkoissa on ollut myös muita kyläläisiä.


  Utajärven seurakunnassa valittiin jo 12. kerran vuoden vapaaehtoinen. Valinta tehdään aina 2. helmikuuta teemalla ”toinen toista – auttaen ja tukien”. Tunnustuksen myötä halutaan nostaa esille kaikkien vapaaehtoisten tekemän työn merkitystä. Seurakunta pyrkii omalta osaltaan tarjoamaan mahdollisuuden vapaaehtoistoimintaan kaikille halukkaille.

  Tänä vuonna vuoden vapaaehtoisiksi valittiin Sanginkylän hautausmaan talkoolaiset. He ovat esimerkillisellä tavalla lähivuosien aikana kunnostaneet kotikylänsä hautausmaan ulkoalueita sekä viime kesänä muun muassa maalanneet siunauskappelin ja wc-rakennuksen. Talkooporukan yhteyshenkilönä ja innostajana on toiminut Anja Vitikka. Samanlaista talkoohenkeä on ollut myös muillakin sivukylien hautausmailla Juorkunassa, Niskalla ja Sotkalla. Hautausmaiden ylläpito on tutkimustenkin mukaan auttamistyön lisäksi suomalaisille yksi tärkeimmistä syistä kuulua kirkkoon.

  Seurakunnissa joudutaan entistä enemmän miettimään toiminnan tapoja ja rakenteita, kun taloudelliset resurssit vähenevät. Työntekijöiden ja seurakuntalaisten roolit ovat uudenlaisessa tarkastelussa. Kirkko on seurakuntalaisten yhteisö ja he kantavat jatkossa suurempaa vastuuta toiminnasta.

  Utajärven seurakunta on liittynyt syksyllä 2015 Kirkkopalvelujen toimittamaan Vapaaehtoistyö.fi- verkkopalveluun, joka auttaa avun antajia ja avun tarvitsijoita löytämään toisensa. Se auttaa myös vapaaehtoistyön parissa toimivia organisaatioita verkostoitumaan ja yhdistämään voimansa. Toimintaa on lukuisilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Utajärven kunta on myös lähdössä toimintaan mukaan.

Partion Vuosikokous

(20.01.2016)


  Partiolippukunta Suomuuraimet ja Sutipurikat ry pitää vuosikokouksen 8.2.2016 klo 18 Partiokololla (Pappilantie 2). Tervetuloa kaikki jäsenet sekä partion toiminnasta kiinnostuneet!

UTAJÄRVEN KUNNAN JA SEURAKUNNAN UUSI HISTORIATEOS ON MYYTÄVÄNÄ

(16.01.2016)  Kuvassa historiakirjan kansi. Kirjassa on kaikkiaan 431 sivua ja 93 mustavalkoista valokuvaa.


  Utajärven kunnan ja seurakunnan historiaa kuvaava kirja "Vapaasta virrasta valjastettuihin vuosiin" kuvaa mukaansa tempaavalla tavalla Utajärven kunnan ja samalla myös seurakunnan taivalta suomalaisen yhteiskunnan kehittyessä tsaarivallan ajoista nykypäivään. Kirja julkistettiin kunnan 150-vuotisjuhlapäivänä 5.7.2015. Historiateoksen kirjoittaja on filosofian tohtori, dosentti Ritva Kylli. Teoksen myyntihinta on 50 euroa ja sitä on myynnissä Utajärven seurakunnan kirkkoherranviraston lisäksi Utajärven kunnan kirjastossa ja yhteispalvelupisteessä.


Yhteistyössä seurakunnan kanssa
Utajärven kunta
Ajankohtaiset linkit

KirkkoradioUtajärven seurakunnan blogi
Utajärven seurakunnan blogi
SuurellaTekstaritupuRokua Geopark
Liity kirkkoon
Kirkon ulkomaanavun katastrofikeräysEvankelis-Luterilainen kirkkoYhteisvastuukeräys